Úradná tabuľa ÚJD SR

78/2023

č. rozhodnutia: 78/2023

č. správneho konania: 863-2023

žiadateľ: SE

dátum vydania: 21.02.2023

dátum právoplatnosti: 23.03.2023

Prílohy:

863-2023_Rozhodnutie_78_2023_R_78_2023.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023