Úradná tabuľa ÚJD SR

78/2022

č. rozhodnutia: 78/2022

č. správneho konania: 6-2022

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 24.02.2022

dátum právoplatnosti: 15.03.2022

Prílohy:

6-2022_Rozhodnutie_78_2022_R_78_2022.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023