Úradná tabuľa ÚJD SR

77/2023

č. rozhodnutia: 77/2023

č. správneho konania: 1273-2023

žiadateľ: CHEMSTROJ

dátum vydania: 20.02.2023

dátum právoplatnosti: 13.03.2023

Prílohy:

1273-2023_Rozhodnutie_77_2023_Chemstroj 77_2023.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023