Úradná tabuľa ÚJD SR

77/2022

č. rozhodnutia: 77/2022

č. správneho konania: 1011-2022

žiadateľ: SE – J. Bohunice

dátum vydania: 03.03.2022

dátum právoplatnosti: 06.04.2022

Prílohy:

1011-2022_Rozhodnutie_77_2022_R77_2022_JaBrMaGa.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023