Úradná tabuľa ÚJD SR

76/2024

č. rozhodnutia: 76/2024

č. správneho konania: 1265-2024

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 07.02.2024

dátum právoplatnosti: 24.02.2024

Prílohy:

1265-2024_Rozhodnutie_76_2024_Rozhodnutie_76_2024.pdf

Aktualizácia: 01.03.2024