Úradná tabuľa ÚJD SR

76/2023

č. rozhodnutia: 76/2023

č. správneho konania: 834-2023

žiadateľ: SE

dátum vydania: 21.02.2023

dátum právoplatnosti: 24.03.2023

Prílohy:

834-2023_Rozhodnutie_76_2023_R 76_2023_UJD SR 834-2023 (2022-3327) SO 806_1-02 Priečna etažérka 2. blok .pdf

Aktualizácia: 13.11.2023