Úradná tabuľa ÚJD SR

75/2023

č. rozhodnutia: 75/2023

č. správneho konania: 885-2023

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 22.02.2023

dátum právoplatnosti: 11.03.2023

Prílohy:

885-2023_Rozhodnutie_75_2023_Rozhodnutie_75_2023.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023