Úradná tabuľa ÚJD SR

75/2022

č. rozhodnutia: 75/2022

č. správneho konania: 1169-2022

žiadateľ: SE – J. Bohunice

dátum vydania: 08.03.2022

dátum právoplatnosti: 14.04.2022

Prílohy:

1169-2022_Rozhodnutie_75_2022_R075_2022.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023