Úradná tabuľa ÚJD SR

74/2023

č. rozhodnutia: 74/2023

č. správneho konania: 1242-2023

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 20.02.2023

dátum právoplatnosti: 09.03.2023

Prílohy:

1242-2023_Rozhodnutie_74_2023_Rozhodnutie_74_2023.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023