Úradná tabuľa ÚJD SR

74/2022

č. rozhodnutia: 74/2022

č. správneho konania: 1162-2022

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 22.02.2022

dátum právoplatnosti: 22.02.2022

Prílohy:

1162-2022_Rozhodnutie_74_2022_R74_2022_HaLa.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023