Úradná tabuľa ÚJD SR

73/2023

č. rozhodnutia: 73/2023

č. správneho konania: 875-2023

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 22.02.2023

dátum právoplatnosti: 11.03.2023

Prílohy:

875-2023_Rozhodnutie_73_2023_Rozhodnutie_73_2023.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023