Úradná tabuľa ÚJD SR

73/2022

č. rozhodnutia: 73/2022

č. správneho konania: 1218-2022

žiadateľ: SE – J. Bohunice

dátum vydania: 29.03.2022

dátum právoplatnosti: 05.05.2022

Prílohy:

1218-2022_Rozhodnutie_73_2022_R073_an.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023