Úradná tabuľa ÚJD SR

72/2023

č. rozhodnutia: 72/2023

č. správneho konania: 11-2023

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 22.02.2023

dátum právoplatnosti: 11.03.2023

Prílohy:

11-2023_Rozhodnutie_72_2023_Rozhodnutie_72_2023.pdf

Aktualizácia: 23.08.2023