Úradná tabuľa ÚJD SR

72/2022

č. rozhodnutia: 72/2022

č. správneho konania: 1253-2022

žiadateľ: JAVYS

dátum vydania: 29.03.2022

dátum právoplatnosti: 04.05.2022

Prílohy:

1253-2022_Rozhodnutie_72_2022_R072_2022_SzVi_SmImopr.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023