Úradná tabuľa ÚJD SR

71/2023

č. rozhodnutia: 71/2023

č. správneho konania: 882-2023

žiadateľ: JAVYS

dátum vydania: 24.02.2023

dátum právoplatnosti: 13.03.2023

Prílohy:

882-2023_Rozhodnutie_71_2023_Rozhodnutie_zastavenie SpK.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023