Úradná tabuľa ÚJD SR

70/2022

č. rozhodnutia: 70/2022

č. správneho konania: 1308-2022

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 23.02.2022

dátum právoplatnosti: 11.03.2022

Prílohy:

1308-2022_Rozhodnutie_70_2022_R070_2022_RiLe_FrHe.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023