Úradná tabuľa ÚJD SR

7/2023

č. rozhodnutia: 7/2023

č. správneho konania: 992-2023

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 11.01.2023

dátum právoplatnosti: 27.01.2023

Prílohy:

992-2023_Rozhodnutie_7_2023_Rozhodnutie_7_2023, UJD SR 992-2023, MO34.002.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023