Úradná tabuľa ÚJD SR

7/2022

č. rozhodnutia: 7/2022

č. správneho konania: 942-2022

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 10.01.2022

dátum právoplatnosti: 27.01.2022

Prílohy:

942-2022_Rozhodnutie_7_2022_R7_2022_GrOt_MaGa.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023