Úradná tabuľa ÚJD SR

69/2023

č. rozhodnutia: 69/2023

č. správneho konania: 1068-2023

žiadateľ: SE

dátum vydania: 16.02.2023

dátum právoplatnosti: 07.03.2023

Prílohy:

1068-2023_Rozhodnutie_69_2023_Rozhodnutie_69_2023.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023