Úradná tabuľa ÚJD SR

68/2024

č. rozhodnutia: 68/2024

č. správneho konania: 1047-2024

žiadateľ: JAVYS

dátum vydania: 01.02.2024

dátum právoplatnosti: 08.03.2024

Prílohy:

1047-2024_Rozhodnutie_68_2024_R_68_2024.pdf

Aktualizácia: 11.03.2024