Úradná tabuľa ÚJD SR

68/2023

č. rozhodnutia: 68/2023

č. správneho konania: 1237-2023

žiadateľ: JAVYS

dátum vydania: 16.02.2023

dátum právoplatnosti: 06.03.2023

Prílohy:

1237-2023_Rozhodnutie_68_2023_R 68.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023