Úradná tabuľa ÚJD SR

68/2022

č. rozhodnutia: 68/2022

č. správneho konania: 1349-2022

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 17.02.2022

dátum právoplatnosti: 10.03.2022

Prílohy:

1349-2022_Rozhodnutie_68_2022_R068_2022_UhMa_MaGa podpisane.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023