Úradná tabuľa ÚJD SR

66/2022

č. rozhodnutia: 66/2022

č. správneho konania: 1077-2022

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 24.02.2022

dátum právoplatnosti: 28.03.2022

Prílohy:

1077-2022_Rozhodnutie_66_2022_R_66_2022_MaPa.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023