Úradná tabuľa ÚJD SR

65/2022

č. rozhodnutia: 65/2022

č. správneho konania: 869-2022

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 18.02.2022

dátum právoplatnosti: 10.03.2022

Prílohy:

869-2022_Rozhodnutie_65_2022_R65_2022_JaBr_MaGa.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023