Úradná tabuľa ÚJD SR

64/2022

č. rozhodnutia: 64/2022

č. správneho konania: 952-2022

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 23.02.2022

dátum právoplatnosti: 26.03.2022

Prílohy:

952-2022_Rozhodnutie_64_2022_Anonymizované Rozhodnutie_064_2022_UhMa.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023