Úradná tabuľa ÚJD SR

63/2022

č. rozhodnutia: 63/2022

č. správneho konania: 989-2022

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 22.02.2022

dátum právoplatnosti: 23.03.2022

Prílohy:

989-2022_Rozhodnutie_63_2022_R063_2022_ZiMi_FrHe podpisane.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023