Úradná tabuľa ÚJD SR

62/2024

č. rozhodnutia: 62/2024

č. správneho konania: 1269-2024

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 31.01.2024

dátum právoplatnosti: 17.02.2024

Prílohy:

1269-2024_Rozhodnutie_62_2024_Rozhodnutie_62_2024.pdf

Aktualizácia: 09.05.2024