Úradná tabuľa ÚJD SR

62/2022

č. rozhodnutia: 62/2022

č. správneho konania: 1065-2022

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 22.02.2022

dátum právoplatnosti: 23.03.2022

Prílohy:

1065-2022_Rozhodnutie_62_2022_R062_2022_ZiMi_FrHe podpisane.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023