Úradná tabuľa ÚJD SR

61/2024

č. rozhodnutia: 61/2024

č. správneho konania: 12-2024

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 31.01.2024

dátum právoplatnosti: 17.02.2024

Prílohy:

12-2024_Rozhodnutie_61_2024_Rozhodnutie_61_2024.pdf

Aktualizácia: 19.02.2024