Úradná tabuľa ÚJD SR

61/2023

č. rozhodnutia: 61/2023

č. správneho konania: 1058-2023

žiadateľ: VUJE

dátum vydania: 14.02.2023

dátum právoplatnosti: 02.03.2023

Prílohy:

1058-2023_Rozhodnutie_61_2023_R_61_2023(zmena_ZVnPM_LVnRPS_ VUJE)final.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023