Úradná tabuľa ÚJD SR

60/2024

č. rozhodnutia: 60/2024

č. správneho konania: 1441-2024

žiadateľ: VUJE

dátum vydania: 31.01.2024

dátum právoplatnosti: 16.02.2024

Prílohy:

1441-2024_Rozhodnutie_60_2024_Rozhodnutie_60_2024.pdf

Aktualizácia: 23.02.2024