Úradná tabuľa ÚJD SR

60/2023

č. rozhodnutia: 60/2023

č. správneho konania: 835-2023

žiadateľ: SE

dátum vydania: 20.02.2023

dátum právoplatnosti: 23.03.2023

Prílohy:

835-2023_Rozhodnutie_60_2023_R60 - 2022-UJD SR 835-2023 (2022-3328) - SO 806_1-01 Priečna etažérka I. HVDB.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023