Úradná tabuľa ÚJD SR

6/2024

č. rozhodnutia: 6/2024

č. správneho konania: 1079-2024

žiadateľ: SE

dátum vydania: 10.01.2024

dátum právoplatnosti: 10.02.2024

Prílohy:

1079-2024_Rozhodnutie_6_2024_R 6_2024 UJD SR 1079-2024 (3486-2023).pdf

Aktualizácia: 12.02.2024