Úradná tabuľa ÚJD SR

6/2023

č. rozhodnutia: 6/2023

č. správneho konania: 923-2023

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 09.01.2023

dátum právoplatnosti: 26.01.2023

Prílohy:

923-2023_Rozhodnutie_6_2023_Rozhodnutie_6_2023-145_2023.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023