Úradná tabuľa ÚJD SR

59/2024

č. rozhodnutia: 59/2024

č. správneho konania: 1440-2024

žiadateľ: VUJE

dátum vydania: 30.01.2024

dátum právoplatnosti: 15.02.2024

Prílohy:

1440-2024_Rozhodnutie_59_2024_Rozhodnutie_59_2024.pdf

Aktualizácia: 20.03.2024