Úradná tabuľa ÚJD SR

59/2023

č. rozhodnutia: 59/2023

č. správneho konania: 837-2023

žiadateľ: SE

dátum vydania: 20.02.2023

dátum právoplatnosti: 23.03.2023

Prílohy:

837-2023_Rozhodnutie_59_2023_R59_2023_ UJD SR 837-2022 (3330-2022) .pdf

Aktualizácia: 13.11.2023