Úradná tabuľa ÚJD SR

57/2024

č. rozhodnutia: 57/2024

č. správneho konania: 1352-2024

žiadateľ: JAVYS

dátum vydania: 30.01.2024

dátum právoplatnosti: 15.02.2024

Prílohy:

1352-2024_Rozhodnutie_57_2024_Rozhodnutie_57_2024.pdf

Aktualizácia: 16.02.2024