Úradná tabuľa ÚJD SR

57/2023

č. rozhodnutia: 57/2023

č. správneho konania: 9-2023

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 13.02.2023

Prílohy:

9-2023_Rozhodnutie_57_2023_Rozhodnutie_57_2023.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023