Úradná tabuľa ÚJD SR

57/2022

č. rozhodnutia: 57/2022

č. správneho konania: 1266-2022

žiadateľ: JAVYS

dátum vydania: 23.02.2022

dátum právoplatnosti: 29.03.2022

Prílohy:

1266-2022_Rozhodnutie_57_2022_R57_2022_Kuzmová.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023