Úradná tabuľa ÚJD SR

56/2024

č. rozhodnutia: 56/2024

č. správneho konania: 1229-2024

žiadateľ: JAVYS

dátum vydania: 30.01.2024

dátum právoplatnosti: 16.02.2024

Prílohy:

1229-2024_Rozhodnutie_56_2024_Rozhodnutie_56_2024.pdf

Aktualizácia: 23.02.2024