Úradná tabuľa ÚJD SR

55/2024

č. rozhodnutia: 55/2024

č. správneho konania: 1134-2024

žiadateľ: SE

dátum vydania: 29.01.2024

dátum právoplatnosti: 19.02.2024

Prílohy:

1134-2024_Rozhodnutie_55_2024_LR_55_2024_Súhlas na RZ PP OSZ_VnPM_ÚdržbaEBO_spk_1134_2024_final.pdf

Aktualizácia: 26.02.2024