Úradná tabuľa ÚJD SR

55/2023

č. rozhodnutia: 55/2023

č. správneho konania: 1042-2023

žiadateľ: VUJE

dátum vydania: 10.02.2023

dátum právoplatnosti: 27.02.2023

Prílohy:

1042-2023_Rozhodnutie_55_2023_R_55_2023(zmena_SOP_ VUJE)final.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023