Úradná tabuľa ÚJD SR

54/2024

č. rozhodnutia: 54/2024

č. správneho konania: 1193-2024

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 30.01.2024

dátum právoplatnosti: 16.02.2024

Prílohy:

1193-2024_Rozhodnutie_54_2024_Rozhodnutie_54_2024.pdf

Aktualizácia: 16.02.2024