Úradná tabuľa ÚJD SR

54/2023

č. rozhodnutia: 54/2023

č. správneho konania: 759-2024

žiadateľ: JAVYS

dátum vydania: 13.02.2023

dátum právoplatnosti: 06.03.2023

Prílohy:

759-2024_Rozhodnutie_54_2023_54.pdf

Aktualizácia: 08.01.2024