Úradná tabuľa ÚJD SR

54/2023

č. rozhodnutia: 54/2023

č. správneho konania: 1073-2023

žiadateľ: JAVYS

dátum vydania: 13.02.2023

dátum právoplatnosti: 06.03.2023

Prílohy:

1073-2023_Rozhodnutie_54_2023_54.pdf

Aktualizácia: 23.08.2023