Úradná tabuľa ÚJD SR

53/2024

č. rozhodnutia: 53/2024

č. správneho konania: 14-2024

žiadateľ: SE

dátum vydania: 05.02.2024

dátum právoplatnosti: 22.02.2024

Prílohy:

14-2024_Rozhodnutie_53_2024_Rozhodnutie_53_2024.pdf

Aktualizácia: 26.02.2024