Úradná tabuľa ÚJD SR

52/2024

č. rozhodnutia: 52/2024

č. správneho konania: 13-2024

žiadateľ: SE

dátum vydania: 30.01.2024

dátum právoplatnosti: 16.02.2024

Prílohy:

13-2024_Rozhodnutie_52_2024_Rozhodnutie_52_2024.pdf

Aktualizácia: 16.02.2024