Úradná tabuľa ÚJD SR

52/2023

č. rozhodnutia: 52/2023

č. správneho konania: 1295-2023

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 13.02.2023

dátum právoplatnosti: 14.02.2023

Prílohy:

1295-2023_Rozhodnutie_52_2023_Rozhodnutie 52_2023.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023