Úradná tabuľa ÚJD SR

52/2022

č. rozhodnutia: 52/2022

č. správneho konania: 1314-2022

žiadateľ: AREKA

dátum vydania: 14.02.2022

dátum právoplatnosti: 31.03.2022

Prílohy:

1314-2022_Rozhodnutie_52_2022_R52_2022.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023