Úradná tabuľa ÚJD SR

51/2024 P

č. rozhodnutia: 51/2024 P

č. správneho konania: 1127-2024

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 29.01.2024

dátum právoplatnosti: 29.01.2024

Prílohy:

1127-2024_Rozhodnutie_51_2024 P_R 51_2024 P_na zverejnenie.pdf

Aktualizácia: 31.01.2024