Úradná tabuľa ÚJD SR

50/2024

č. rozhodnutia: 50/2024

č. správneho konania: 1218-2024

žiadateľ: SE

dátum vydania: 26.01.2024

dátum právoplatnosti: 14.02.2024

Prílohy:

1218-2024_Rozhodnutie_50_2024_Rozhodnutie_50_2024.pdf

Aktualizácia: 21.02.2024